0917.085.775091.848.1077
VPĐD: 18 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, Tp.HCM.

BẢNG GIÁ 

STT Tên Xem/Download
1 Bảng giá dây điện  Cadivi (01-01-2018) Ver - 1 Xem/Download
2 Bảng giá dây điện  Cadivi (01-08-2018) Ver - 2 Xem/Download
3 Bảng giá Panasonic (Tháng 10 - 2018) Xem/Download
4 Bảng giá Schneider (Tháng 12-2018) Xem/Download
5 Bảng giá LS (Tháng 04-2018) Xem/Download