0917.085.775091.848.1077
VPĐD: 18 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, Tp.HCM.
Ống HDPE trơn

Ống HDPE trơn

Chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm Ống HDPE trơn Bình Minh ...

Phụ Kiện PVC Cứng Hệ Mét

Phụ Kiện PVC Cứng Hệ Mét

Với dòng sản phẩm đặc trưng như Ống nhựa, khi cần hàn ...

Ống Cứng PVC Hệ Mét

Ống Cứng PVC Hệ Mét

Chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm Ống PVC Hệ Mét Bình ...

Phụ Kiện PVC Cứng

Phụ Kiện PVC Cứng

Với dòng sản phẩm đặc trưng như Ống nhựa, khi cần hàn ...

Ống Cứng PVC

Ống Cứng PVC

Chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm Ống cứng PVC hệ inch ...

CD 1208/10+5

CD 1208/10+5

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng

CD 1162/15

CD 1162/15

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng

VD 9240/2

VD 9240/2

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng

VD 9240/3

VD 9240/3

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng

VD 9240/2

VD 9240/2

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng

VD 9140/1

VD 9140/1

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng

CD 1175/8

CD 1175/8

100% đồng nguyên chất, chưa có bóng